top of page

SZOLGÁLTATÁSAINK

Munkavédelem Budapest
 

 

Minden vállalkozás sikerében kiemelt helyet foglal el értékei megóvása, különösen igaz ez munkavállalói egészségének megőrzésére.

 

Teljes körű magyar és angol nyelvű munkavédelmi szolgáltatásainkkal segítünk munkavállalói balesetmentes munkavégzésében és cége jogszabály szerinti működésében – így segítve dolgozói elégedettségét, cége sikeres birság nélküli működését és jó hírnevének megőrzését.​

 

Tartozzon Ön is a felelős munkáltatók közé, vegye igénybe csaknem két évtizedes tapasztaltunkat, tegyen alkalmazottai biztonságos munkakörnyezetének kialakításáért és bízza meg cégünket, hogy segítségére lehessünk céljai elérésében!

Munkavédelem Budapest, kockázatértékelés
 

 

A kockázatértékelés feltárja a munkakörnyezeti hiányosságokat, kockázatokat, veszélyeket, melyeknek a munkavállaló ki van téve, majd csökkentésére, megszüntetésére intézkedéseket határoz meg a felelősök és határidők megjelölésével. Törvényi előírás, hogy minden vállalkozásnak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, ha már 1 fő munkavállalója vagy akár segítő családtagja részt vesz a tevékenység végzésében.

Munkavédelem Budapest, oktatások
 

 

A munka- és tűzvédelmi oktatás célja a munkavállalók egészségének és munkaképességének megőrzése a munkavégzés közben. Oktatásaink célja, hogy felkészítse a munkavállalókat a biztonságos munkavégzésre, és a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések megelőzésére.

A munkáltatónak a 1993.évi XCIII. tv. 55. § alapján gondoskodnia kell munkavállalói munkavédelmi szempontú dokumentált oktatásáról, amely nélkül munkát egy alkalmazott sem végezhet.

Munkavédelem Budapest, Érintésvédelmi felülvizsgálat
 

 

A felülvizsgálat célja a villamos berendezések érintésvédelmi hibáinak felderítése és az ebből fakadó áramütéses balesetek megakadályozása.

 

A 14/2004 (IV.19.) FMM rendelet alapján vállaljuk a különböző létesítmények érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatát, a kettős szigetelt villamos berendezések szigetelésmérését.

Tűzvédelem Budapest
 

 

Akárcsak a munkavédelem, úgy a tűzvédelem területén is elsődleges fontosságú a balesetek megelőzése. Sajnos amennyiben mégis bekövetkezett a baleset, úgy legfontosabb feladatunk a személyi sérülések és a vagyoni károk minimalizálása. Ezért is fontos, hogy dolgozói tisztában legyenek a tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokkal és az esetleges tűzesetet követő teendőikkel – ezeket időszakos oktatásaink garantálhatják az Önök cégének.

 

Fontos továbbá a naprakész, előírásoknak megfelelő és hiánytalan tűzvédelmi dokumentáció megléte, amely minden vállalkozás számára kötelező – ezek elkészítésében is számíthat segítségünkre.

Munkavédelem Budapest, gépvizsgálatok
 

 

Manapság a gépek megbízhatósága nem csak üzembiztonságot jelent, de egyúttal egészséges és biztonságos munkakörnyezet is az alkalmazottak számára, ezért a munkagépek időszakos felülvizsgálata különös fontossággal bír.

Mindeközben nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a gépek és termelő berendezések munkabiztonsági üzembe helyezését, továbbá időszakos ellenőrzését törvény írja elő, tehát kötelezettség terheli a vállalkozásokat annak betartására.

Munkavédelem Budapest, Foglalkozás-egészségügy
 

 

A foglalkozás-egészségügy célja, hogy biztosítsa és megőrizze a munkavállaló legmagasabb szintű fizikai, mentális és szociális jólétét.

A magyar jogszabályok szerint munkavégzést munkaköri alkalmassági (munkaalkalmassági, üzemorvosi) vizsgálat nélkül megkezdeni, illetve érvényes alkalmassági engedély nélkül folytatni nem lehet, amelynek elvégeztetése és finanszírozása a munkáltató kötelessége.

Országos lefedettségű partnerünkkel együttműködve vállaljuk munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzését és a tevékenységhez kapcsolódó kockázatértékelések elvégzését.

Munkavédelem Budapest, Környezetvédelem
 

 

Környezetvédelmi szolgáltatásunkkal célunk az ügyfelek válláról levenni a környezetvédelmi ügyintézések, bevallások és adatszolgáltatások terheit.

 

A szolgáltatásunk keretei között vállaljuk különböző hulladék és veszélyes hulladék nyilvántartását és bevallását, a pontforrásokkal kapcsolatos ügyintézéseket, környezetvédelmi méréseket és hulladékgazdálkodási szabályzatok készítését.

bottom of page