top of page

HŐSÉGRIADÓ!!!


Második hete, hogy a napi közép hőmérséklet (tehát nem a napi maximum!) gyakorlatilag mindenhol országosan eléri a 27-29 ºC fokot, ami megvisel minden embert, de különösen a nehéz fizikai munkát végzőket.

Elsősorban ezért a szabadtéren, tűző napon fizikai munkát végzők esetében (pl. építés-kivitelezési munkák, útépítés, útburkolás, mezőgazdaság tevékenység) merül fel a nagy meleg káros hatásai elleni fokozott védekezés szükségessége, de a zárt térben dolgozókat is óvja a törvény.

A munkahelyek minimális követelményeiről szóló 3/2002-es EüM-SzCsM rendelet 7.§ (1.) világosan kimondja, hogy a munkaterületeket befogadó helyiségek hőmérsékletének a munkavégzés teljes időtartama alatt, az emberi szervezet számára megfelelőnek kell lennie, figyelembe véve a munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók fizikai megterhelését.

De hány ºC fok is a legmagasabb még elfogadható hőmérséklet pontosan?

Erről a 2. mellékletben ír részletesen jogszabály, de röviden a következőképpen foglalható össze: A munka jellegétől függően megengedhető maximális effektív hőmérsékleti értékek a következőek (kalkulált index, amely figyelembe veszi a léghőmérsékletét, a levegő relatív nedvességtartalmát és a légsebességet egyaránt):

 • Szellemi munka: 31 ºC;

 • könnyű fizikai munka: 31 ºC;

 • Közepesen nehéz fizikai munka 29 ºC;

 • Nehéz fizikai munka: 27 ºC

24 fok fölött 14-16 fokos alkoholmentes frissítő jár

A munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen a 24 °C egészségügyi határértéket meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, legfeljebb 4%-os cukortartalommal, vagy amely mesterséges édesítőszerrel ízesített. Személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni olyan mennyiségben, hogy az mindenki számára elérhető legyen.

Pihenőidő

Azokon a zárttéri munkahelyeken, ahol a megfelelő munkahelyi klíma mesterséges szellőztetés, illetve légkondicionáló berendezés útján történő biztosítására nincs lehetőség, munkaszervezéssel kell biztosítani, hogy óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces (hőségriasztással, hőségriadóval járó időszakban ennél akár hosszabb időszakban) pihenőidők beiktatása történjen, melyet lehetőleg a környezethez képest hűvösebb, lehetőleg komfortzónába eső, megfelelő ülőalkalmatossággal ellátott pihenőhelyen töltsék el a munkavállalók.

Mire érdemes odafigyelni a munkáltatónak

 • A szellőztetés céljára szolgáló rendszerek, és légkondicionáló berendezések esetén biztosítani kell a rendszeres karbantartásukat, amelyről a készülék gyártója által készített használati utasítás ad iránymutatást.

 • A hőségriadó szempontjából kritikusnak tekinthető időszakban (11-15 óra között) a balesetveszélyes és/magasban végzett munkáknál fokozott körültekintéssel kell eljárni, pl. az egyedüli munkavégzés szabályait a lehetőségekhez képest módosítani ajánlott és javasolt szem előtt tartani az életkori sajátosságokat, valamint a szervezet alkalmazkodó képességét, az aktuális tűrő képességet.

 • Meleg munkahelyi klíma esetén különösen fontos annak figyelembe vétele, hogy az egyéni védőeszközök (különösen a légzésvédő) használata különböző mértékben, egyénenként változó mértékben többletterhelést jelenthet viselője számára, ezért indokolt a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának tanácsát is kikérni az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban. Azoknál a tevékenységeknél, ahol az egyéni védőeszközök használata szükséges, fokozott körültekintéssel kell eljárni, és szem előtt kell tartani az életkori sajátosságokat, valamint a szervezet alkalmazkodóképességét, aktuális tűrőképességét és szükség esetén a munkavégzés szabályait is módosítani kell.

 • Olyan ablakokat, tetőablakokat és üvegfalakat kell alkalmazni, amelyek a munka és a munkahely jellegének megfelelően kiküszöbölik az erős napsugárzás hatásait.

 • A munkavállalók figyelmét fel kell hívni arra, hogy az esetlegesen előforduló panaszok (pl. fejfájás, szédülés, szemkáprázás, szomjúság, szapora szívverés) esetén a munkát azonnal hagyják abba és keressék fel a pihenőhelyet, szükség esetén igényeljék az elsősegélynyújtást, vagy az orvosi ellátást.

További információkat a vonatkozó 3/2002 (II. 8.) EüM-SzCsM rendelet 7.§-ban és a 2. mellékletében találtok.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Classic
 • Twitter Classic
 • Google Classic
bottom of page