top of page

Oktatások

Munkavédelem Budapest, Munka- és Tűzvédelmi oktatások

A munka- és tűzvédelmi oktatás célja a munkavállalók egészségének és munkaképességének megőrzése a munkavégzés közben. Oktatásaink célja, hogy felkészítse a munkavállalókat a biztonságos munkavégzésre, és a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések megelőzésére.

 

Munkavédelmi oktatás

 

Az 1993.évi XCIII. Munkavédelmi törvény 55. § alapján minden munkáltatónak gondoskodnia kell munkavállalói munkavédelmi szempontú dokumentált oktatásáról, amely nélkül önneállóan egy alkalmazott sem foglalkoztatható. Az oktatást a tematika felsorolásával, a résztvevők aláírásával, írásban rögzítetten kell megtartani.

 

Mikor köteles munkavédelmi oktatást tartani a munkáltató?

- Munkába állást megelőzően

- Munkahely vagy munkakör megváltozásakor

- Munkaeszköz változásakor (új technológia, berendezés)

- 6 hónapnál tovább távol lévő munkavállaló újboli munkába állásakor (pl. kismama újboli munkába állásakor)

- Munkahelyi balesetet követően

 

Amíg a munkavállalót nem oktatták ki a munkavédelmi ismeretekből vagy az elhangzottakat nem tudja készség szinten alkalmazni, addig önállóan nem foglalkoztatható! A munka- és tűzvédelmi oktatásokat évente meg kell ismételni, amelyet kizárólag ilyen jogosultsággal rendelkező szakember végezhet.

Tűzvédelmi oktatás

 

Mik a tűzvédelmi oktatás főbb tartalmi elemei?

- Minimális tűzvédelmi alapismeretek

- Az adott létesítményben található tűzoltó berendezések és készülékek üzemeltetése

- Tűzvédelmi szabályok ismertetése

- Tűzjelzés módja

- Munkavállaló feladatai tűz esetén

- Tűzvédelmi szabályzat azon részének ismertetése, ami az adott munkavállalót érintheti

- Tűzriadó terv ismertetése

 

Évente ismételjük meg az oktatást és ezt rögzítsük oktatási naplóba. Soron kívüli oktatást szükséges tartani, amennyiben tűzeset következett be, vagy olyan változás történt a vállalkozás életében, mely a tűz elleni védekezésre is kihat.

bottom of page