top of page

Munkavédelem

 

Minden vállalkozás sikerében kiemelt helyet foglal el értékei megóvása, különösen igaz ez munkavállalói egészségének megőrzésére.

Felmérések kimutatták, hogy egyenesen arányos az összefüggés a munkavállalók termelékenysége, munkahelyi elégedettsége és a munkahelyi környezet kialakítása illetve annak biztonsága között. Kiemelt figyelmet érdemel tehát a terület, amellyel nem csak pénzt takaríthat meg a munkahelyi balesetek megelőzése által, de segítségünkkel garantáltan megfelel a hatályos jogszabályi elvárásoknak és ezzel elkerüli a hatósági bírságokat.

 

Szolgáltatásainkat úgy magyar, mint angol nyelven nyújtjuk. Vállaljuk multinacionális vállalatok globális, cégszíntű munkavédelmi szabályzatainak a magyar jogszabállyal történő harmonizációját, teljes körű angol nyelvű munkavédelmi szolgáltatásokat, elősegítve ezzel az egyre növekvő számú külföldi munkavállalók gyors és biztonságos beilleszkedését a magyar munkahelyi környezetbe.

 

Tartozzon Ön is a felelős munkáltatók közé, vegye igénybe csaknem két évtizedes tapasztaltunkat, tegyen alkalmazottai biztonságos munkakörnyezetének kialakításáért és bízza meg cégünket, hogy segíthessünk elérni céljait!

Munkavédelem Budapest, Építkezések munkavédelmi koordinációja

A munkavédelmi kockázatértékelés fő célja, hogy feltárja a munkavállaló egészségét, testi épségét veszélyeztető kockázatokat és azokat a körülményeket, amelyeket egy esetleges baleset vagy hatósági bírság esetén meg nem térülő költségeket jelentene.

 

A jó kockázatértékelés olyan intézkedéseket határoz meg, amelyek betartásával a munkavégzéssel járó kockázatok mértéke elfogadhatóvá csökkenthető.

 

(jogszabályi háttér: 54. § 1993. évi XCIII. törvény)

Munkavédelem Budapest, oktatások

A munkavédelmi törvény világosan kimondja, hogy minden munkáltató köteles munkavállalói számára munkába álláskor, munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, munkaeszköz átalakításakor vagy új technológia bevezetésekor munkavédelmi oktatást tartani.

A munkavédelmi oktatási anyag és tematika összeállítása munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül, így kizárólag munkabiztonsági szakember készítheti.

 

(jogszabályi háttér: 55. § 1993. évi XCIII. törvény)

Munkavédelem Budapest, Munkabaleset kivizsgálás

Munkabaleset kivizsgálása

Ha munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben munkakieséssel járó baleset következik be, akkor a munkáltató köteles munkabaleseti jegyzőkönyvet kitölteni, amit súlyos balesetek esetén kizárólag munkabiztonsági szakember végezhet, mivel ez szaktevékenységnek minősül. A baleseti jegyzőkönyvet továbbítani kell az illetékes hatóságokhoz.

 

Vállaljuk munkabalesetek jogszabály szerinti kivizsgálását, jegyzőkönyvezését, bejelentését és nyilvántartását, a munkabalesetekből és foglalkozási megbetegedésekből eredő kárigények elbírálásához szakvélemény készítését..

 

(jogszabályi háttér: 64.-65. § 1993. évi XCIII. törvény)

A munkáltató köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni és értékelni az Mvt. 54. § (2) bekezdésével összhangban.

 

Tehát minden olyan vállalkozás, amely tevékenysége során vegyi anyagokat, veszélyes készítményeket (beleértve a tisztító szereket is) használ fel, tárol vagy forgalmaz, az köteles kémiai kockázatértékelést készíttetni és a benne szereplő intézkedési terv alapján a kockázati értékeket a lehető legalacsonyabbra csökkenteni. Az egyes veszélyes anyagokhoz tartozó biztonsági adatlapok önmagukban nem minősülnek kockázatértékelésnek - ezt a hatóságok nem fogadják el!

 

(jogszabályi háttér: 25/2000 (IX. 30) EüM-SzCsM rendelet)

Munkavédelem Budapest, Vegyi anyag kockázatértékelés
Munkavédelem Budapest, Egyéni védőeszköz juttatás rendje

Egyéni védőeszköz juttatás rendje

Egyéni védőeszköz minden olyan készülék, felszerelés, berendezés, eszköz, amit rendeltése szerint a munkavállalóknak kell viselniük, az egészségüket és a biztonságukat fenyegető egy vagy több kockázat elleni védekezés céljából.

 

Az egyéni védőeszköz biztosítása és használata kötelező, az eszközök juttatási rendjét munkavédelmi szakképesítésű személynek kell készíteni a foglalkozás-egészségügyi orvos bevonásával.

 

Vállaljuk az egyéni védőeszközök juttatatására vonatkozó szabályozási jegyzék elkészítését és karbantartását.

 

(jogszabályi háttér: 23,42,56. § 1993. évi XCIII. törvény)

Munkavédelem Budapest, Gépvizsgálatok és munkavédelmi üzembehelyezések

Gépvizsgálatok

Vállaljuk gépek, berendezések, technológiák üzembehelyezését, időszakos biztonsági felülvizsgálatát és a hozzá kapcsolódó adminisztrációt.

 

A korábban üzembe helyezett veszélyes gépet, berendezést, technológiát minimum 5 évente kell felülvizsgáltatni vagy abban az esetben ha minden igyekezet ellenére baleset következett be az adott veszélyes gépen. Ebben az esetben használatát meg kell tiltani mindaddig, amíg el nem végzik a berendezés soron kívüli időszakos biztonsági felülvizsgálatát.

Ha bármilyen okból a veszélyes gépet, technológiát, berendezést leállították és azon változtatást, javítást, áthelyezést hajtottak végre, akkor el kell végezni az újraindítást megelőző vizsgálatot, ami nagyjából azonos a munkavédelmi üzembe helyezéssel.

 

(jogszabályi háttér: 16/2008. (VIII. 30) NFGM rendelet)

Munkavédelem Budapest, Munkavédelmi mentési terv készítése

Mentési terv készítése

A mentési terv lényege, hogy a munkahelyeken esetlegesen kialakuló veszélyes állapotot fokozott szervezettséggel legyen mód kezelni, illetve ehhez megfelelő személyi és eszközfeltételeket ír elő.

A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett munkavállalóval ismertetni kell.

 

A munkahelyen - jellegének, valamint a munka szervezésének megfelelően - biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit, amely szintén a mentési terv részét kell, hogy képezze.

 

(jogszabályi háttér: 45-46. § 1993. évi XCIII. törvény)

Munkavédelem Budapest, Orvosi vizsgálatok rendje

Orvosi alkalmassági vizsgálatok belső

szabályozása

A hatályos jogszabályok alapján minden vállalkozásnak üzemorvosi ellátást kell biztosítania dolgozói számára, függetlenül azok létszámtól.

 

A foglalkozás-egészségügyi ellátások körébe tartozik az előzetes, az időszakos, a soron kívüli és adott esetben a záró szakorvosi vizsgálatok is. Ezen vizsgálatok rendjének meghatározásában és a vizsgálatok lebonyolitásában is számíthat ránk.

 

(jogszabályi háttér: 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet)

Munkavédelem Budapest, Munkavédelmi mérések

Zaj-, fény-, munkahelyi klímamérés

Bizonyos munkakörnyezeti helyzetek megkövetelik a különféle zaj-, fény- vagy hőmérsékleti körülményeket, amelyek biztosítását vagy jogszabály írja elő és ez esetben kötelező vagy esetenként maga a gyártási technológia követeli meg.

 

Ezen mérések elvégzésében és rendszeres ellenőrzésében is számíthat munka- és tűzvédelmi tanácsadóink segítségére.

Munkavédelem Budapest, SOS Munkavédelem

A tűzoltóság már jelezte, hogy napokon/heteken belül ellenőrzésre számíthatnak? A munkavédelmi felügyelő néhány napos hiánypótlási határidőt szabott ki ellenőrzése során? Nyakukon az ISO audit és a rengeteg egyéb teendő mellett a munka- és tűzvédelmi kötelezettségekre nem jutott idő?

 

Ez esetben Önöknek cégünk S.O.S. munkavédelmi szolgáltatására van szüksége. Ezen szolgáltatás keretében vállajuk cége teljes munka- és tűzvédelmi dokumentációjának elkészítését és az oktatások megtartását 3 munkanapon belül. Részletes ajánlatért keressenek a kapcsolat menüpontunkon keresztül vagy a 06-70-3838-167 telefonszámon.

bottom of page