top of page

Munkavédelmi Kockázatértékelés

Munkavédelem Budapest, Munkavédelmi kockázatértékelés

A kockázatértékelés feltárja a munkakörnyezeti hiányosságokat, kockázatokat, veszélyeket, melyeknek a munkavállaló ki van téve, majd csökkentésére, megszüntetésére intézkedéseket határoz meg a felelősök és határidők megjelölésével.

 

Törvényi előírás, hogy minden vállalkozásnak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, ha már 1 fő munkavállalója vagy akár segítő családtagja részt vesz a tevékenység végzésében.

 

A kockázatértékelés elkészítése munkavédelmi- és foglalkozás-egészségügyi szaktevékenységnek minősül, ezért kizárólag ilyen végzettséggel rendelkező szakemberek végezhetik a feladatot.

Az elkészült kockázatértékelést minimum 3 évente felül kell vizsgáltatni, illetve soron kívül felül kell vizsgáltatni, ha lényegesen megváltoztak a munkakörülmények (új gép, anyag, technológia), esetleg fokozott expozíció vagy súlyos munkabaleset következett be!

 

A kockázatértékelés dokumentumait a munkáltató 5 évig köteles megőrizni, kivéve, ha felülvizsgálati dokumentum másként nem rendelkezik. A munkavédelmi kockázatértékeléssel szemben támasztott minimum tartalmi követelményeket a munkvédelmi törvény 54. § (5) bekezdése, míg a kockázatanalízissel szemben támasztott egyéb előírásokat a (2.-5.) bekezdés tartalmazza.

Kémiai Kockázatértékelés

Munkavédelem Budapest, Kémiai kockázatértékelés

A munkáltató köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni és értékelni az Mvt. 54. § (2) bekezdésével összhangban.

 

Tehát minden olyan vállalkozás, amely tevékenysége során vegyi anyagokat, veszélyes készítményeket (beleértve a tisztító szereket is) használ fel, tárol vagy forgalmaz, az köteles kémiai kockázatértékelést készíttetni és a benne szereplő intézkedési terv alapján a kockázati értékeket a lehető legalacsonyabbra csökkenteni.

A kémiai kockázatértékelés elkészítése mindig az adott anyaggal való munka vagy annak tárolását megelőzően kell, hogy megtörténjen.

 

Az egyes veszélyes anyagokhoz tartozó biztonsági adatlapok nem helyettesítik kockázatértékelést - ezt a hatóságok egy ellenőrzés során nem fogadják el!

 

(jogszabályi háttér: 25/2000 (IX. 30) EüM-SzCsM rendelet)

bottom of page