top of page

Gépvizsgálatok

Munkavédelem Budapest, Munkavédelmi üzembehelyezés, gépvizsgálatok

Manapság a gépek megbízhatósága nem csak üzembiztonságot jelent, de egyúttal egészséges és biztonságos munkakörnyezet is az alkalmazottak számára, ezért a munkagépek rendszeres felülvizsgálata különös fontossággal bír.

 

Mindeközben nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a gépek és termelő berendezések munkabiztonsági üzembe helyezését, továbbá időszakos ellenőrzését törvény írja elő, tehát kötelezettség terheli a vállalkozásokat annak betartására.

 

Gépek, berendezések és technológiák munkavédelmi szempontú üzembe helyezése

 

Azt tapasztaltuk, hogy a partnereink jelentős része nincs tisztában azzal, hogy kötelesek a termelő berendezéseik és veszélyes gépeik munkavédelmi üzembehelyezését munkavédelmi szakemberrel elvégeztetni, illetve időszakosan felülvizsgáltatni összhangban a 16/2008. (VIII. 30) NFGM rendelettel.

 

Az üzembehelyezéshez szükséges dokumumentáció:

- létesítést végző tervező, kivitelező nyilatkozata

- megfelelőségi nyilatkozatok

- hatósági engedélyek

- üzemeltetéshez szükséges utasítás

- érintésvédelmi jegyzőkönyv

Gépek, berendezések és technológiák időszakos munkabiztonsági felülvizsgálata

 

Fontos tisztázni, hogy ezt a vizsgálatot csak akkor lehet elvégezni, ha korábban megtörtént a gép, berendezés munkavédelmi üzembe helyezése és rendelkezésre állnak az ahhoz kapcsolódó érvényes dokumentációk.

A korábban üzembe helyezett veszélyes gépet, berendezést, technológiát legkésőbb 5 évente kell felülvizsgáltatnia, illetve, ha minden óvintézkedés ellenére a munkaeszköz balesetet okozott, esetleg veszélyeztette egy vagy több munkavállalót. Ez utóbbi esetekben használatát meg kell tiltani mindaddig, amíg el nem végzik a berendezés soron kívüli időszakos biztonsági felülvizsgálatát.

bottom of page